Autor: Bosnevija

19Učenjem Jasina i polaganjem cvijeća na lokalitetu Mostina kod Čajniča danas je obilježen 31. godišnjica zločina nad bošnjačkim narodom sa područja opštine Čajniče. Pored objekta Lovačkog doma na Mostini, u kojem su u maju 1992. zatočena 42 Bošnjaka iz grada i okolnih sela, prisutnima su se obratili predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Čajniče, Muftijstva goraždanskog i porodica žrtava, koji su još jedanput pozvali da posmrtni ostaci ubijenih budu pronađeni, a krivci za zločine iz maja 1992. godine kažnjeni, javlja Anadolija. “Godine 1992, početkom agresije na BiH, u ovaj dom su mi odvedeni otac, brat, muž, amidžić, mužev amidža i mnogobrojna rodbina…

Read More

U općini Goražde je prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu živjelo više od 37 hiljada ljudi, od toga oko 70% Bošnjaka, a ostatak su većinom bili Srbi. Iako se radilo o općini sa izrazito dominantnom bošnjačkom većinom, Srbi su smatrali da Goražde treba pripasti Velikoj Srbiji. Mada su u početku zagovarali podjelu grada i općine na bošnjački i srpski dio, nakon što su početkom agresije okupirali sve okolne gradove: Foču, Rogaticu, Višegrad, Rudo i Čajniče, Srbi su početkom maja 1992. godine zatražili od bošnjačkih predstavnika da potpišu kapitulaciju i da cjelokupni teritorij općine Goražde predaju novoosnovanoj tzv. Srpskoj republici…

Read More

JNA je još od 5. aprila 1992. godine Sarajevo držala pod opsadom. Ipak u prvim sedmicama opsade nije bilo značajnijih pokušaja da se grad definitivno okupira. Početkom maja 1992. godine, i u samom gradu se nalazio značajan broj jedinica JNA, koje su bile smještene u kasarni “Maršal Tito”, komandi JNA na Bistriku, u Vojnoj bolnici itd. Komandant JNA bio je general Milutin Kukanjac koji se nalazio u komandi na Bistriku. Sve je počelo oko podne 2. maja 1992. godine, kada je na pregovorima u Domu Armije, potpukovnik JNA Bogoje Božinovski ubio Asafa Hadžića, jednog od prvih organizatora odbrane Sarajeva. Došlo…

Read More

Mehmed Alagić (8. juli 1947 – 7. mart 2003) bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu je bio komandant 3. i 7. korpusa Armije RBiH, a nakon rata obavljao je dužnost načelnika općine Sanski Most. General Alagić je rođen u Fajtovcima kod Sanskog Mosta. Bio je bivši aktivni oficir JNA. Vojnu školu završio je u Banjoj Luci 1970. godine, a kasnije je predavao i bio načelnik Škole rezervnih oficira, također u Banjoj Luci. Godine 1986, po završetku studija na visokoj vojnoj školi za starješinski kadar (Komandno-štabna škola), Alagić je postao oficir za operativne poslove 36.…

Read More